7 dấu hiệu tăng huyết áp, chớ nên bỏ qua!

7 dấu hiệu tăng huyết áp, chớ nên bỏ qua!

04:08 09/10/2022 1

Tiến sĩ Eric Stahl, bác sĩ Tim mạch không xâm lấn tại Bệnh viện Đại học Staten Island (Mỹ) nói: "Huyết áp cao, hay tăng huyết áp, được định nghĩa là huyết áp trên 130/80".