Trường Sa 1988 - Hồ sơ một sự kiện lịch sử: Hướng về tiền tuyến Trường Sa

Trường Sa 1988 - Hồ sơ một sự kiện lịch sử: Hướng về tiền tuyến Trường Sa

06:04 16/03/2022 1

Sau vụ thảm sát Gạc Ma ngày 14.3.1988, khắp các địa phương trong cả nước dậy lên phong trào Hướng về Trường Sa, Vì Trường Sa thân yêu. Câu chuyện Trường Sa liên đới và hiện diện trong mọi mặt của đời sống, như một phần động lực kiến thiết đất nước trong những năm đầu thời kỳ chuyển mình đổi mới.