Tự ý bán đất công trái quy định, thu hơn 5 tỉ đồng

Tự ý bán đất công trái quy định, thu hơn 5 tỉ đồng

07:28 16/10/2021 0

UBND TT.Chờ giao Hội Cựu chiến binh thị trấn quản lý khu đất của Xí nghiệp bia Hà Sơn, sau đó UBND TT.Chờ đã tự ý tách một phần diện tích khu đất này và tổ chức bán đấu giá trái quy định, thu hơn 5 tỉ đồng.