Nền hành lang bị sụp lún  /// DUY TÍNH

Sàn bệnh viện như... ruộng cày

14
Khu hành chính cơ sở Lê Minh Xuân thuộc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM bị sụp lún nghiêm trọng, đang đe dọa đến an toàn tính mạng y bác sĩ và người bệnh...