Loại UAV nào Nga đã tung vào chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Loại UAV nào Nga đã tung vào chiến dịch quân sự ở Ukraine?

10:32 22/03/2022 0

Trong chiến tranh hiện đại, các loại máy bay không người lái (UAV hay drone) ngày càng được sử dụng nhiều hơn và đóng vai trò rất quan trọng trong việc tác chiến của quân đội. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng những loại UAV nào?