Anh lại khiêu chiến EU

Anh lại khiêu chiến EU

15:48 15/06/2022 0

Câu chuyện Anh rời EU (Brexit) lại có thêm chương đoạn mới với ý định của chính phủ Anh sửa đổi thỏa thuận đã ký kết với EU liên quan vùng Bắc Ireland.