Sự lựa chọn khó khăn

Sự lựa chọn khó khăn

08:30 27/02/2022 0

Trong việc tranh thủ Nepal, Mỹ chậm chân hơn Trung Quốc và sử dụng hình thức viện trợ phát triển chứ không phải hợp tác đầu tư như Trung Quốc để tránh cũng bị cảm nhận là gài bẫy nợ như Trung Quốc.